Řezání papíru

Podmínky pro přijmutí zakázky na ořez

Materiály musí být absolutně čisté, bez jediné kanc. sponky a spony od sešívačky. Před začátkem stříhání provedeme zkušební střih – pro kontrolu neporušenosti ostří nože. Po vyhotovení zakázky provedema další kontrolní střih. Při porušení ostří (zub způsobený nečistotou v zakázce zákazníka) zákazník hradí nabroušení nože 500 Kč. Po celou dobu práce na zakázce musí být zakazník přítomen.

Řezání papíru

Střih/řez 1listu ve stohu - námi vykopírovaná zakázka0,10 Kč / list min. 10,00 Kč
Střih/řez 1listu ve stohu - zákazníkem donesené papíry400 Kč / hod, min. 10,00 Kč
Střih/řez 1listu na ruční řezačce do 594 mm - bez přípravy0,50 Kč / řez
Střih/řez 1listu na ruční řezačce do 594 mm - s nutnou přípravou1,00 Kč / řez